www. tprc

menu_search.jpg
          
 
 
 
ตารางการประชุม Interhospital Pediatric Chest Conference ปี พ.ศ.2559
ขอเชิญผู้สนใจอ่าน "แนวทางการวินิจฉัยและรักษาเด็กที่นอนกรนและมีต่อมทอนซิลและหรืออะดินอยด์โต"
Thai Guideline for Diagnosis & Management Children with Snoring & Adenotonsillar Hypertrophy 2013 (English version)
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสัญจร Update in Pediatric Practice : from birth to adolescent และ ปัญหาโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤตในเด็ก วันที่ 11 - 13 มกราคม 2560
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสัญจร Update in Pediatric Practice : from birth to adolescent และ ปัญหาโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤตในเด็ก วันที่ 11 - 13 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมเสมพริ้งพวงแก้ว อาคารโถชนาการ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
ขอเรียนเชิญแพทย์ พยาบาล และผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุม
ขอเรียนเชิญแพทย์ พยาบาล และผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุม "3rd Guangdong, Hong Kong and Macao Paediatric Respirology Forum cum 19th HKSPRA Annual Scientific Meeting" และ "Paediatric Bronchoscopy Course 2016" 19 – 20 November 2016 | Eaton, Hong Kong
ขอเรียนเชิญแพทย์ พยาบาล และผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุม Interhospital Pediatric Chest Conference ครั้งที่ 5/2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2559
ขอเรียนเชิญแพทย์ พยาบาล และผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุม Interhospital Pediatric Chest Conference ครั้งที่ 5/2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2559 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ขอเรียนเชิญแพทย์ พยาบาล และผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุม Interhospital Pediatric Chest Conference ครั้งที่ 4/2559 28 กรกฎาคม 2559 ระหว่างเวลา 13.00-15.00 น.
ขอเรียนเชิญแพทย์ พยาบาล และผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุม Interhospital Pediatric Chest Conference ครั้งที่ 4/2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2559 ระหว่างเวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 10 ตึก สก. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สมาชิกเว็บไซต์สามารถชม Interhospital Pediatric Chest Conference Phramongkutklao Hospital 2016
Interhospital Pediatric Chest Conference Phramongkutklao Hospital 2016 A 15-year-old girl with 2-month history of chronic cough and weight loss
ขอเชิญแพทย์ พยาบาล และผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุม Interhospital Pediatric Chest Conference ครั้งที่ 3/2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 โรงพยาบาลตำรวจ
ขอเชิญแพทย์ พยาบาล และผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุม Interhospital Pediatric Chest Conference ครั้งที่ 3/2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมสถานการณ์จำลองทางการแพทย์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษามหาราชินี ชั้น 9 (ฝั้งกุมารฯ) โรงพยาบาลตำรวจ
...  
 
ขอเรียนเชิญแพทย์ พยาบาล และผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุม Interhospital Pediatric Chest Conference ครั้งที่ 5/2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2559
ขอเรียนเชิญแพทย์ พยาบาล และผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุม Interhospital Pediatric Chest Conference ครั้งที่ 5/2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2559 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 
 
การฝึกการหายใจเพื่อสุขอนามัยที่ดีของปอด
ลมหายใจคือสัญญาญของการมีชีวิต ทุกชีวิตที่เกิดมาจะหายใจได้เองโดยสัญชาติญาณ ไม่ต้องสอนหรือฝึก ทำให้คนทั่วไปไม่ได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับการหายใจเท่าที่ควร เนื่อจากอาจจะยังไม่เห็นประโยชน์ได้ทั้งในยามปกติและยามเจ็บป่วย
 
ไซนัสอักเสบ
ไซนัส คือ โพรงอากาศที่อยู่แถวๆ ข้างจมูก บนหน้าผาก ที่หัวตา 2 ข้าง และข้างในหลังช่องจมูก ไซนัสอักเสบเกิดจากเชื่อโรคเข้าไปในไซนัสทำให้น้ำมูกกลายเป็นหนองสีเขียวเหลืองคั่งอนู่ภายใน
 
คำแนะนำการใช้ Incentive spirometer  
Incentive spirometer คือ เครื่องมือที่ช่วยทำให้ปอดขยายตัวเต็มที่ ทำให้อากาศเข้าสู่ปอดเพิ่มขึ้น ป้องกันและแก้ไขภาวะปอดแฟบ ซึ่งพบได้บ่อยในผู้ป่วยที่ผ่าตัดบริเวณทรวงอก หรือช่องท้อง นอกจากนี้ยังช่วยทำให้ไอง่ายขึ้น ส่งผลให้ระบายเสมหะออกจากปอดได้ดีขึ้น
 
การดูดน้ำมูกโดยใช้ MU-tip  

MU-tip คือ นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่ผลิตขึ้นในปี พ.ศ.2549 โดยคณะแพทย์ศาสตร์ รามาธิบดี

 
ทำไมลูกไม่หายไอสักที  

คนเรามักจะไอเสมอเวลามีสิ่งแปลกปลอมเข้ามากระตุ้น หรือระคายเคืองต่อทางเดินหายใจ สิ่งแปลกปลอมที่ว่าอาจเป็นได้ตั้งแต่น้ำมูกที่หยดลงคอ เสมหะ ควันบุหรี่ เศษอาหารที่สำลักเข้าไปในหลอดลม หรือแม้แต่กลิ่นกับข้าวรสจัดที่ผัดอยู่ในกะทะ ร่ายกายคนเราอาศัยการไอช่วยกำจัดสิ่งแปลกปลอมทั้งหลาย

 
การดูแลสุขภาพที่บ้าน ตามเจตนารมณ์ ของ นพ.สุหัท ฟุ้งเกียรติ  

หนังสือ "การดูแลสุขภาพที่บ้าน" จัดทำขึ้นตามเจตนารมณ์ของคุณพ่อ..นายแพทย์สุหัท ฟุ้งเกียรติ..ผู้มีความปรารถนาอย่างแรกกล้าที่จะให้ลูกๆ หลานๆ และสมาชิกทุกคนในครอบครัว ได้ใช้ชีวิตร่วมกันอยู่ในบ้านอย่างมีความสุข

 
 
หนังสือ "Interdisciplinary Approach in Pediatric Critical Care" (เฉพาะแพทย์และพยาบาล)

มีวางจำหน่ายอยู่ที่: ศูนย์ หนังสือจุฬาฯ โทร. Call Center 02-255-4433, ศูนย์หนังสือ พีบี ฟอร์บุ๊คส์ โทร. 02-977-9600-4, "ห้องสมุด" สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี อาคารสถาบันฯ ชั้น 4 โทร. 02-354-8333 ต่อ 4401
หนังสือ "แนวทางการดูแลรักษาโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็ก (Revise ครั้งที่ 3 / มี.ค. 2556 )" (เฉพาะแพทย์และพยาบาล)

มีวางจำหน่ายอยู่ที่: ศูนย์ หนังสือจุฬาฯ โทร. Call Center 02-255-4433, ศูนย์หนังสือ พีบี ฟอร์บุ๊คส์ โทร. 02-977-9600-4, "ห้องสมุด" สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี อาคารสถาบันฯ ชั้น 4 โทร. 02-354-8333 ต่อ 4401
หนังสือ "Optimizing Practice in Pediatric Respiratory Diseases" (เฉพาะแพทย์และพยาบาล)

มีวางจำหน่ายอยู่ที่: ศูนย์ หนังสือจุฬาฯ โทร. Call Center 02-255-4433, ศูนย์หนังสือ พีบี ฟอร์บุ๊คส์ โทร. 02-977-9600-4, "ห้องสมุด" สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี อาคารสถาบันฯ ชั้น 4 โทร. 02-354-8333 ต่อ 4401
หนังสือ “แนวทางการบำบัดรักษาทางระบบหายใจในเด็ก” (เฉพาะแพทย์และพยาบาล)
มีวางจำหน่ายอยู่ที่: ศูนย์หนังสือจุฬาฯ โทร. Call Center 02-255-4433, ศูนย์หนังสือ พีบี ฟอร์บุ๊คส์ โทร. 02-977-9600-4, “ห้องสมุด” สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี อาคารสถาบันฯ ชั้น 4 โทร. 02-354-8333 ต่อ 4401
หนังสือ “Pediatric Critical Care : Evolving Concepts and Current Practice” (เฉพาะแพทย์และพยาบาล)
มีวางจำหน่ายอยู่ที่: ศูนย์หนังสือจุฬาฯ โทร. Call Center 02-255-4433, ศูนย์หนังสือ พีบี ฟอร์บุ๊คส์ โทร. 02-977-9600-4, “ห้องสมุด” สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี อาคารสถาบันฯ ชั้น 4 โทร. 02-354-8333 ต่อ 4401
หนังสือ “Pediatric pulmonology 2009 : Current knowledge and practice” (เฉพาะแพทย์และพยาบาล)
มีวางจำหน่ายอยู่ที่: ศูนย์หนังสือจุฬาฯ โทร. Call Center 02-255-4433, ศูนย์หนังสือ พีบี ฟอร์บุ๊คส์ โทร. 02-977-9600-4, “ห้องสมุด” สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี อาคารสถาบันฯ ชั้น 4 โทร. 02-354-8333 ต่อ 4401
หนังสือ “New Horizons in the Management of Critical ill Children”(เฉพาะแพทย์และพยาบาล)
มีวางจำหน่ายอยู่ที่: ศูนย์หนังสือจุฬาฯ โทร. Call Center 02-255-4433, ศูนย์หนังสือ พีบี ฟอร์บุ๊คส์ โทร. 02-977-9600-4, “ห้องสมุด” สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี อาคารสถาบันฯ ชั้น 4 โทร. 02-354-8333 ต่อ 4401
หนังสือ “Pediatric respiratory diseases : Integration of clinical sciences into practices” (เฉพาะแพทย์และพยาบาล)
มีวางจำหน่ายอยู่ที่: บริษัทโฮลิสติก พับลิชชิ่ง จำกัด โทร. 02-910-7017-8, “ห้องสมุด” สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี อาคารสถาบันฯ ชั้น 4 โทร. 02-354-8333 ต่อ 4401
หนังสือ “แนวทางการดูแลรักษาโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็ก”
(เฉพาะแพทย์และพยาบาล)
มีวางจำหน่ายอยู่ที่: “ห้องสมุด” สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี อาคารสถาบันฯ ชั้น 4 โทร. 02-354-8333 ต่อ 4401
หนังสือ “The Essentials of Pediatric Respiratory Care" พิมพ์ครั้งที่ 2 (เฉพาะแพทย์และพยาบาล)
มีวางจำหน่ายอยู่ที่: บริษัทโฮลิสติก พับลิชชิ่ง จำกัด โทร. 02-910-7017-8
 
L1: Hot Issue in Pediatric Critical Care . By rofessor Quen Mok การประชุมวิชาการประจำปี 2559 (23-25 มี.ค. 59) Part 2/2 >>
L1: Hot Issue in Pediatric Critical Care . By rofessor Quen Mok การประชุมวิชาการประจำปี 2559 (23-25 มี.ค. 59) Part 1/2 >>
L6: Current Best Practice for Respiratory Viral Testings. โดย ศ.นพ.รุจิภัตต์ สำราญสำรวจกิจ การประชุมวิชาการประจำปี 2559 (23-25 มี.ค. 59) Part 2/2 >>
L6: Current Best Practice for Respiratory Viral Testings. โดย ศ.นพ.รุจิภัตต์ สำราญสำรวจกิจ การประชุมวิชาการประจำปี 2559 (23-25 มี.ค. 59) Part 1/2 >>
L2: Update in ARDS. โดย อ.พญ.สุวรรณี ผู้มีธรรม การประชุมวิชาการประจำปี 2559 (23-25 มี.ค. 59) >>
L4: Childhood Tuberculosis: WHO New Recommendation. โดย ศ.พญ.จามรี ธีรตกุลพิศาล การประชุมวิชาการประจำปี 2559 (23-25 มี.ค. 59) >>
   
"Exploring the potential of mechanical insufflation–exsufflation">>
"Surviving Sepsis Campaign: international guidelines for management of severe sepsis and septic shock: 2008.">>
Hypothermia Therapy after Traumatic Brain Injury in Children>>
"How to use a mechanical insufflator–exsufflator "cough assist machine" >>
"Efficacy of honey on nocturnal cough in children" >>
Asthma control: evidence-based monitoring and the prevention of exacerbations" >>
 

บทความ ตาราง ภาพ งานนำเสนอทางวิชาการ รวมทั้งความเห็นต่างๆใน website นี้
มีจุดประสงค์เพื่อเป็นประโยชน์ทางวิชาการและ ความก้าวหน้าทางการแพทย์ เท่านั้น มิได้มีเจตนา คัดลอกผลงานจากวารสารอื่น หรือนำเสนอในเชิงพาณิชย
::
สิทธิประโยชน์ของสมาชิกสมาคมฯ
   
ไฟล์วีดีโอ การออกกำลังกาย
 
Download Plug-in for the best view
 
VISITOR NO.  01356393