ดาวน์โหลดเอกสาร

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ขอเชิญผู้เข้าร่วมประชุมนำเสนอผลงานวิชาการด้วย Oral หรือ Poster Presentation โดยดูรายละเอียดดังนี้

ใบสมัคร

รายละเอียด

หนังสือจากกรมบัญชีกลางการประชุมไม่ถือเป็นวันลา ดาวน์โหลด

Lunch Symposium

บริษัท ดาวน์โหลด Poster
Thai Otsuka Pharmaceutical ดาวน์โหลด
Dräger ดาวน์โหลด
AstraZeneca ดาวน์โหลด
GSK ดาวน์โหลด
Pacific Healthcare ดาวน์โหลด
MSD ดาวน์โหลด