News & Event
ข่าวและกิจกรรม


ลงทะเบียนฟรี การประชุมวิชาการสัญจร 4-5 มกราคม 2567

สมาคมโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤตในเด็กแห่งประเทศไทย ร่วมกับโรงพยาบาลสุโขทัย จัดงานประชุมวิชาการสัญจรครั้งที่ 12
ในวันที่ 4-5 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลสุโขทัย

Pediatric Respiratory Tips: Empowering the local practitioners

สามารถดูรายละเอียดหัวข้อการประชุมและสแกน QR Code เพื่อลงทะเบียนได้ จากภาพประชาสัมพันธ์ด้านล่างDownload files :

Most Views

เปิดลงทะเบียนงานประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมฯ 8-10 พฤษภาคม 2567
Last update : 2024-01-10

Views/Visit : 2231


แนวทางการพิจารณาใช้ภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป Palivizumab เพื่อป้องกันโรครุนแรงจากการติดเชื้อ RSV
Last update : 2024-03-07

Views/Visit : 1645


คนไข้เด็กน้อยไอ รักษาไม่หาย คุณหมอจึงต้องกลายเป็นนักสืบ สืบยังไง..อักษรย่อ..คำใบ้ก็ไม่มี มาลุ้นไปด้วยกันใน “คุณหมอนักสืบ” ค่ะ                 
Last update : 2023-09-13

Views/Visit : 722


ร่าง (ฉบับก่อนทำประชาพิจารณ์) คำแนะนำแนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัยและการรักษาโรคไข้เลือดออกเด็งกี่ ในเด็กและวัยรุ่น 15 มกราคม 2567
Last update : 2024-02-23

Views/Visit : 568


แถลงการณ์จุดยืนของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย สมาคมโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤตในเด็กแห่งประเทศไทย
Last update : 2023-09-08

Views/Visit : 450


สมาคมโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤตในเด็กแห่งประเทศไทย

สำนักงาน: หน่วยโรคระบบหายใจเด็ก ชั้น 3 ห้อง 304 อาคารศูนย์แพทย์สิริกิต์
โรงพยาบาลรามาธิบดี พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 0635894599

E-mail: thaipedlung.org@gmail.com