News & Event
ข่าวและกิจกรรม


Interhospital pediatric chest conference
Last update : 2023-11-09    Views/Visit : 66


Most Views

คนไข้เด็กน้อยไอ รักษาไม่หาย คุณหมอจึงต้องกลายเป็นนักสืบ สืบยังไง..อักษรย่อ..คำใบ้ก็ไม่มี มาลุ้นไปด้วยกันใน “คุณหมอนักสืบ” ค่ะ                 
Last update : 2023-09-13

Views/Visit : 557


แถลงการณ์จุดยืนของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย สมาคมโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤตในเด็กแห่งประเทศไทย
Last update : 2023-09-08

Views/Visit : 304


Please save your date สมาคมโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤตในเด็กแห่งประเทศไทยจัดงานประชุมวิชาการประจำปี 2567 ในวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรม Eastin Grand พญาไท (BTS พญาไท)
Last update : 2023-09-26

Views/Visit : 243


ขอเชิญแพทย์ พยาบาล และผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุม Interhospital Pediatric Chest Conference ครั้งที่ 4/2566
Last update : 2023-06-18

Views/Visit : 178


สมาคมโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤตในเด็กแห่งประเทศไทย ร่วมกับโรงพยาบาลสุโขทัย จัดงานประชุมวิชาการสัญจรครั้งที่ 12 วันที่ 4-5 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลสุโขทัย
Last update : 2023-09-20

Views/Visit : 163


สมาคมโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤตในเด็กแห่งประเทศไทย

สำนักงาน: หน่วยโรคระบบหายใจเด็ก ชั้น 3 ห้อง 304 อาคารศูนย์แพทย์สิริกิต์
โรงพยาบาลรามาธิบดี พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 02-201-1727

E-mail: thaipedlung.org@gmail.com