News & Event
ข่าวและกิจกรรม


4th APPS Grand Round 31 May 2024, 18.00 - 19.10 น.
Last update : 2024-05-12    Views/Visit : 87


รายงานประจำปี 2567
Last update : 2024-05-10    Views/Visit : 109
3rd APPS Grand Round "A very noisy toddler: What could it be?"
Last update : 2024-04-03    Views/Visit : 140


Most Views

Update ตารางการประชุมวิชาการประจำปี 2567
Last update : 2024-01-10

Views/Visit : 3817


แนวทางการพิจารณาใช้ภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป Palivizumab เพื่อป้องกันโรครุนแรงจากการติดเชื้อ RSV
Last update : 2024-03-07

Views/Visit : 2257


คนไข้เด็กน้อยไอ รักษาไม่หาย คุณหมอจึงต้องกลายเป็นนักสืบ สืบยังไง..อักษรย่อ..คำใบ้ก็ไม่มี มาลุ้นไปด้วยกันใน “คุณหมอนักสืบ” ค่ะ                 
Last update : 2023-09-13

Views/Visit : 829


ร่าง (ฉบับก่อนทำประชาพิจารณ์) คำแนะนำแนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัยและการรักษาโรคไข้เลือดออกเด็งกี่ ในเด็กและวัยรุ่น 15 มกราคม 2567
Last update : 2024-02-23

Views/Visit : 739


แถลงการณ์จุดยืนของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย สมาคมโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤตในเด็กแห่งประเทศไทย
Last update : 2023-09-08

Views/Visit : 583


สมาคมโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤตในเด็กแห่งประเทศไทย

สำนักงาน: หน่วยโรคระบบหายใจเด็ก ชั้น 3 ห้อง 304 อาคารศูนย์แพทย์สิริกิต์
โรงพยาบาลรามาธิบดี พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 0635894599

E-mail: thaipedlung.org@gmail.com