ความรู้สำหรับประชาชน | Quick Look

การฝึกการหายใจเพื่อสุขอนามัยที่ดีของปอด

ลมหายใจคือสัญญาญของการมีชีวิต ทุกชีวิตที่เกิดมาจะหายใจได้เองโดยสัญชาติญาณ ไม่ต้องสอนหรือฝึก ทำให้คนทั่วไปไม่ได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับการหายใจเท่าที่ควร เนื่อจากอาจจะยังไม่เห็นประโยชน...


MORE

ไซนัสอักเสบ

ไซนัส คือ โพรงอากาศที่อยู่แถวๆ ข้างจมูก บนหน้าผาก ที่หัวตา 2 ข้าง และข้างในหลังช่องจมูก ไซนัสอักเสบเกิดจากเชื่อโรคเข้าไปในไซนัสทำให้น้ำมูกกลายเป็นหนองสีเขียวเหลืองคั่งอนู่ภายใน...


MORE

คำแนะนำการใช้ Incentive spirometer

Incentive spirometer คือ เครื่องมือที่ช่วยทำให้ปอดขยายตัวเต็มที่ ทำให้อากาศเข้าสู่ปอดเพิ่มขึ้น ป้องกันและแก้ไขภาวะปอดแฟบ ซึ่งพบได้บ่อยในผู้ป่วยที่ผ่าตัดบริเวณทรวงอก หรือช่องท้อง นอ...


MORE

หนังสือแนะนำ | Recommendedวีดีโอ | VDO

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง | Website Linkสมาคมโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤตในเด็กแห่งประเทศไทย

สำนักงาน: หน่วยโรคระบบหายใจเด็ก ชั้น 3 ห้อง 304 อาคารศูนย์แพทย์สิริกิต์
โรงพยาบาลรามาธิบดี พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 0635894599

E-mail: thaipedlung.org@gmail.com