ความรู้สำหรับประชาชน | Quick Look

การฝึกการหายใจเพื่อสุขอนามัยที่ดีของปอด

ลมหายใจคือสัญญาญของการมีชีวิต ทุกชีวิตที่เกิดมาจะหายใจได้เองโดยสัญชาติญาณ ไม่ต้องสอนหรือฝึก ทำให้คนทั่วไปไม่ได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับการหายใจเท่าที่ควร เนื่อจากอาจจะยังไม่เห็นประโยชน...


MORE

ไซนัสอักเสบ

ไซนัส คือ โพรงอากาศที่อยู่แถวๆ ข้างจมูก บนหน้าผาก ที่หัวตา 2 ข้าง และข้างในหลังช่องจมูก ไซนัสอักเสบเกิดจากเชื่อโรคเข้าไปในไซนัสทำให้น้ำมูกกลายเป็นหนองสีเขียวเหลืองคั่งอนู่ภายใน...


MORE

คำแนะนำการใช้ Incentive spirometer

Incentive spirometer คือ เครื่องมือที่ช่วยทำให้ปอดขยายตัวเต็มที่ ทำให้อากาศเข้าสู่ปอดเพิ่มขึ้น ป้องกันและแก้ไขภาวะปอดแฟบ ซึ่งพบได้บ่อยในผู้ป่วยที่ผ่าตัดบริเวณทรวงอก หรือช่องท้อง นอ...


MORE

หนังสือแนะนำ | Recommendedวีดีโอ | VDO

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง | Website Linkสมาคมโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤตในเด็กแห่งประเทศไทย

สำนักงาน : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1873 ถนนพระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02-256-4951 โทรสาร. 02-256-4911

E-mail: info.thaipedlung@gmail.com | tasneeya@gmail.com